Skycrew circus arts η πρώτη σχολή σύγχρονου τσίρκο στην Καλαμάτα τέχνες τσίρκου παραστατικές

Πρόγραμμα HALT: «Τεχνολογίες Μάθησης για την Ανάσχεση της Παρενόχλησης και της Κακοποίησης στον Αθλητισμό»

Περιγραφή

Το έργο HALT επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό με θέμα: «Καταπολέμηση της βίας και καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της μισαλλοδοξίας στον αθλητισμό».

Το HALT θα δημιουργήσει και θα εκμεταλλευτεί μια δέσμη τεχνολογιών μάθησης (ψηφιακά παιχνίδια, ψηφιακό ενημερωτικό υλικό, ταινία, πλατφόρμα διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής) που αναπτύχθηκε από ακαδημαϊκούς (ΑΠΘ, EUC) για την επίτευξη αυτού του στόχου σε ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο αθλητών σε όλη την Ευρώπη, εγγυημένη από τη συμμετοχή αθλητικών ομοσπονδιών (ΕΓΟ, EUSA), αθλητικών συλλόγων (SJPF, AJFSF) και αθλητικών ομίλων (ASVÖ Salzburg).

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

• Ανάπτυξη Διαδικτυακών Κοινοτήτων Πρακτικής (CoP) για ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση γύρω από την παρενόχληση και την κακοποίηση στον αθλητισμό μεταξύ αθλητών, ακαδημαϊκών εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων φορέων του αθλητικού τομέα, ώστε να ενεργοποιηθούν συνεργίες και η συνεργατική μάθηση σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογίες πρόληψης  της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό.

• Ενεργοποίηση της ανταλλαγής γνώσεων και την εμφάνιση βέλτιστων πρακτικών με έμφαση στην ευαισθητοποίηση και τη επιμόρφωση των αθλητών σχετικά με την παρενόχληση και την κακοποίηση στον αθλητισμό· ανάπτυξη υλικού ηλεκτρονικής εκμάθησης· ελαχιστοποίηση του κινδύνου προσβλητικής συμπεριφοράς των ατόμων που ασχολούνται με τον αθλητισμό · προσδιορισμός νέων τομέων για την πολιτική παρέμβασης · και ανάπτυξη κοινωνικών κανόνων παρενόχλησης και κακοποίησης μέσω προώθησης της πληροφοριοδότησης (καταγγελίας) σε όλα τα επίπεδα και τύπους αθλημάτων.

• Ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων σχετικά με την παρενόχληση και την κακοποίηση στον αθλητισμό δημιουργώντας μια ταινία μικρού μήκους, διαθέσιμη στο διαδικτυακό CoP.

• Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου που είναι ενσωματωμένο σε σοβαρά παιχνίδια και παιγνιακές ψηφιακές διεπαφές που θα υποστηρίξει τους αθλητές να (α) αναγνωρίσουν και (β) αποφύγουν την παρενόχληση και την κακοποίηση.

• Αύξηση της ευαισθητοποίησης των αθλητικών φορέων σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση του CoP για ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση στο πλαίσιο της παρενόχλησης και της κακοποίησης στην αθλητική έρευνα, εκπαίδευση και χάραξη πολιτικής, καθώς και για να δώσει το έναυσμα σε μελλοντικές καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους για την πρόληψη της παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό.

Η θέση της σχολής μας

Έπειτα από συμμετοχή μέρους του προσωπικού μας στην e-ημερίδα ενημέρωσης που διεξήχθη την 11η Δεκεμβρίου 2020 και διοργανώθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Erasmus+ Sport HALT, και αναγνωρίζοντας τη βαρύνουσα σημασία αυτής της προσπάθειας, η σχολή μας αποφάσισε να συμπεριλάβει στις δράσεις της την ισόβια προώθηση του έργου HALT. Έτσι θέλει:

α) Να συμβάλει στην προσπάθεια καταπολέμησης της βίας στον αθλητισμό

β) Να εγγυηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές της

γ) Να λειτουργήσει εν γένει ως επιλογή παροχής βοήθειας στους μαθητές της, και για περιστατικά βίας εκτός σχολής.

 Στο πλαίσιο της σχολής, το έργο HALT υλοποιείται με την:

α) Ανάρτηση όλων των απαραίτητων πληροφορίων και εργαλείων του HALT στην παρούσα ιστοσελίδα.

β) Ενημέρωση εκπαιδευτικού, προπονητικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, γονέων, καθώς και όλων των παλαιών και νέων μελών, για τα νέα διαθέσιμα εργαλεία ανάσχεσης της κακοποίησης και παρενόχλησης.

γ) Διοργάνωση τακτικών σχετικών ημερίδων ενημέρωσης για ανανέωση της εμπιστοσύνης και συλλογική εύρεση νέων εργαλείων καταπολέμησης.

δ) Θέσπιση εξωτερικού επαγγελματία συνεργάτη, που φέρει το ρόλο μιας ανεξάρτητης από τη σχολή μας, προσωποποιημένης επιλογής βοήθειας σε περίπτωση περιστατικού. Με αυτόν τον τρόπο θέλει να εξασφαλίσει ότι ένα τέτοιο περιστατικό δε θα μείνει στην αφάνεια, λόγω πιθανής ανησυχίας μαθητή για το χειρισμό του περιστατικού από μέρους των εκπαιδευτών, σχετιζόμενης με τις στενές προσωπικές σχέσεις των τελευταίων.

Το πρόγραμμα

Την ενημερωτική ιστοσελίδα του προγράμματος θα την βρείτε εδώ.

Την ψηφιακή κοινότητα και όλα τα διαθέσιμα εργαλεία θα τα βρείτε εδώ, αφού πρώτα κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα.

Το πρόγραμμα ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ του συμβουλίου της Ευρώπης για τον τερματισμό της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών θα το βρείτε εδώ.

Το παιχνίδι HALT

Το παιχνίδι HALT είναι ένα σοβαρό παιχνίδι που χρησιμοποιεί ρεαλιστικά σενάρια για να προσελκύσει χρήστες, κυρίως νεαρούς αθλητές, σε κρίσιμες καταστάσεις, τα οποία θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν την παρενόχληση και την κακοποίηση στον αθλητισμό. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά σενάρια που πραγματοποιούνται σε διαφορετικά αθλήματα. Κάθε σενάριο περιγράφει μια μοναδική ιστορία όπου ο χρήστης πρέπει να αξιολογήσει συγκεκριμένες συμπεριφορές και να κάνει τις κατάλληλες επιλογές, προκειμένου να πετύχει και να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερους πόντους. Τέλος, υπάρχει επίσης ένα πέμπτο σενάριο που έχει τη μορφή ερωτηματολογίου και αξιολογεί τι έχουν μάθει οι χρήστες παίζοντας τα υπόλοιπα σενάρια.

Το παιχνίδι αποτελείται από τη σελίδα σύνδεσης, όπου κάθε χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά του διαπιστευτήρια για να συνδεθεί στην πλατφόρμα, στην οθόνη του χάρτη, όπου μπορεί να επιλέξει από διαφορετικά σενάρια, τις πραγματικές ιστορίες όπου γίνονται τα κύρια παιχνίδια-σενάρια και την οθόνη βαθμολογίας με βαθμολογίες χρήστη και βαθμολογικούς πίνακες χρηστών.

Η υπηρεσία πληροφοριοδότησης (καταγγελιών)

Σε γενικές γραμμές, το whistleblowing μπορεί να περιγραφεί ως η επίσταση της προσοχής, είτε στο χώρο εργασίας είτε εξωτερικά, σχετικά με έναν κίνδυνο, κακή πρακτική ή αδικοπραξία που επηρεάζει άλλους. Ακριβώς όπως σε όλους τους οργανισμούς, οι πληροφορίες που παρέχονται από τους καταγγέλλοντες στον αθλητισμό μπορούν να παρέχουν ζωτική βοήθεια σε εισαγγελείς, αθλητικά όργανα / αρχές και μεμονωμένους συλλόγους (μεταξύ άλλων), όταν επιδιώκουν να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τις παραβάσεις στον αθλητισμό.

Η υπηρεσία Whistleblowing του έργου HALT λειτουργεί ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Επικεντρώνεται στην αποκάλυψη και στην επίσταση της προσοχής σχετικά με περιστατικά παρενόχλησης και κακοποίησης στο πλαίσιο του αθλητισμού. Οποιοσδήποτε ενήλικας ή νεαρό άτομο ανησυχεί ότι ένας συνάδελφος, συναθλητής ή ο εαυτός του κινδυνεύει, μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία καταγγελίας για να υποβάλει μια αναφορά.